Gondelvaart verplaatst naar 2022

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft opnieuw moeten besluiten de Gondelvaart een jaar op te schuiven naar zaterdag 10 september 2022.
Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het te onzeker of de gondelvaart 11 september door kan en mag gaan. Aangezien het op dit moment niet duidelijk is wanneer en hoe de maatregelen versoepeld gaan worden is het voor ons onverantwoord grote (financiële) verplichtingen aan te gaan. Wanneer we zouden moeten wachten op eventuele versoepelingen is het te kort dag om een groot evenement als de Gondelvaart te organiseren.

Met pijn in ons hart hebben we dit besluit opnieuw moeten nemen. We hopen in 2022 terug te komen met een spectaculaire Gondelvaart.

Jaarvergadering

Normaal gesproken staat op de laatste vrijdag van januari onze jaarvergadering gepland.
Helaas kan deze vanwege de corona maatregelen niet doorgaan.

Wel willen wij u als leden graag op de hoogte brengen van onderstaande zaken.

Bestuurswijzigingen:

Zoals aangegeven in de laatste jaarvergadering zullen Aukje van Dijk (voorzitter) en Rien van Dijk (2e secretaris) stoppen als bestuursleden.
Anke van Garderen zal de rol van (interim) voorzitter op zich nemen.
Ronald van Rijswijk zal toetreden tot het bestuur.
Op de eerst volgende jaarvergadering zullen we bestuurswijzigingen in stemming brengen en uitgebreid afscheid nemen van Aukje en Rien

Jaarprogramma:

Rekening houdend met de wet en regelgeving zullen we dit jaar voor zover mogelijk de gebruikelijke activiteiten organiseren.
Koningsdag zullen we dit jaar zeker zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Nieuwe website:

Zoals u ziet, hebben we een nieuwe website in gebruik genomen. We zijn op de achtergrond nog bezig om foto’s uit de voorbije jaren toe te voegen. Heeft u nog leuk (beeld)materiaal voor ons? Neem contact met ons op!

Wat een onwerkelijk jaar…..

Het jaar 2020 loopt ten einde. Een jaar dat we vol goede moed en energie waren begonnen. Grote plannen werden er gesmeed. Koningsdag, 4 en 5 mei en natuurlijk als klapstuk de 38e gondelvaart op 12 september.

Uitgerekend op de dag onze informatieavond voor deze gondelvaart stond gepland, werd de intelligente lockdown door premier Rutte afgekondigd…..

Koningsdag kon niet door gaan, dodenherdenking kon slechts op zeer beperkte schaal worden gehouden en de viering van 75 jaar bevrijding moest de ijskast in.

Al snel werd duidelijk dat ook de Gondelvaart in gevaar was en na druk overleg moesten we besluiten deze te cancelen. Iets wat in 75 jaar nog nooit was gebeurd. Een enorme domper voor heel ons dorp.

Nederland is opnieuw in een lockdownfase. Wat dat voor onze activiteiten zal betekenen zal de toekomst uitwijzen. Ieder geval betekent het voor ons allemaal heel andere en stille Kerstdagen en een sobere start van 2021.

Tegelijkertijd hopen we dat deze stilte en soberheid de opmaat mag zijn naar een hoopvol, veilig en gezond 2021.

Ondanks alles wenst de Oranjevereniging iedereen fijne kerstdagen  en een goede jaarwisseling en een goed en vooral gezond 2021!

Verrassings Gondelvaart

Het bestuur van de Oranjevereniging wilde de gondelvaart dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft vandaag een verrassingsvaart over het gondelvaartparcours gemaakt. Op een zolderbak met een groot scherm waarop historische gondelvaart beelden werden getoond werd het volledige traject afgelegd. De verraste bewoners konden de geste duidelijk waarderen.

Hopelijk kunnen we 11 september 2021 genieten van een echte gondelvaart. Klik hier voor meer foto’s.

Gondelvaart verplaatst naar 2021

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft moeten besluiten de Gondelvaart een jaar op te schuiven naar zaterdag 11 september 2021.
Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het te onzeker of de gondelvaart 12 september door mag gaan. Op zijn vroegst wordt dit per 1 juni duidelijk. Het is voor ons onmogelijk in zo’n korte tijd de gondelvaart te organiseren.
Met pijn in ons hart hebben we dit besluit moeten nemen. We hopen in 2021 terug te komen met een spectaculaire gondelvaart.