Voorlichtingsavond Gondelvaart

Dat belooft wat op 14 september!
Gisteravond hebben we in Café Olt Ghiessen de voorlichtingsavond gehouden voor de 39e Gondelvaart.
Er waren ruim 70 personen van 19 verschillende groepen op deze voorlichtingsavond af gekomen om de laatste informatie te krijgen over deelname aan de Gondelvaart. Een aantal van hen hebben gisteravond hun inschrijving al definitief gemaakt.
Wil je nog meer informatie of je ook inschrijven. Alle informatie en het inschrijfformulier en vaarreglement zijn te vinden op https://www.gondelvaart.nl/ onder informatie voor deelnemers.

Jaarvergadering stelt programma vast

Vrijdagavond 26 januari werd in Café Olt Ghiessen de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging gehouden. Hierbij waren 75 leden aanwezig van de in totaal 844 3/4 leden. 3/4?? zal je denken, dat kan toch niet? We hebben een aanmelding gekregen van een lid dat pas volgende maand geboren gaat worden!
Voordat de vergadering begon werd een ieder welkom geheten met koffie en een Tompouce.
De vergadering begon met een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van het serieuze maar vaak ook hilarische jaarverslag van onze secretaris gevolgd door het financiële jaarverslag wat er volgens de kascontrole commissie goed uit zag.

In de pauze werden de loten verkocht voor de verloting waarbij er weer mooie prijzen gewonnen konden worden. Als ludieke bonus-prijs was er na het goed bestuderen van loterijen bij andere verenigingen een haas, een pluche haas wel te verstaan! Deze werd gewonnen door Peter Visser.
Ook werd onder luid applaus het programma voor dit jaar weer goedgekeurd.

We beginnen op zaterdag 27 april de Koningsdag met de aubade op het groenplein gevolgd door de kinderspelen op het schoolplein.  Ook zullen succesnummers zoals de versierde fietsen, een iets aangepaste Alleskunner van Ouwkerk en de lampionnenoptocht niet ontbreken. Verder hebben we die dag weer terug van weggeweest de puzzeltocht voor fietsers en auto’s. Tijdens deze dag zullen er weer allerlei lekkere versnaperingen verkocht worden. We zijn er ons van bewust dat er door de bouw van de nieuwe school minder ruimte is als gebruikelijk waardoor een en ander iets aangepast zal zijn.

Op 4 mei zullen er door het bestuur bloemen gelegd worden op de oorlogsgraven op de begraafplaats in ons dorp. Ook zullen we samen met Oranjevereniging Giessenburg weer een krans leggen bij het monument in Giessenburg.

Dit jaar organiseren we op vrijdagavond 21 juni een extra feestelijke bijeenkomt met een groot scherm aangezien Oranje dan speelt. Samen met de ouderraad zullen we nog verdere invulling gaan geven aangezien zij ook grote plannen hebben voor die dag.

We gaan weer varen! Op zaterdag 14 september zal de 39e Gondelvaart worden gehouden. We hopen weer vele en mooie grote en kleine bouwwerken te mogen zien die dag. In de voorbereiding daarop wordt op woensdagavond 20 maart de infoavond voor deelnemers gehouden in Olt Ghiessen.

De vergadering werd afgesloten met de gratis verloting waarbij alle aanwezige leden altijd prijs hebben. Deze verloting bestaat altijd uit ludieke prijzen en dit is in een grijs verleden ontstaan als een soort alibi zodat de thuisblijvers konden zien dat je tot het eind op de jaarvergadering was gebleven.

jaarvergadering 2024

Op vrijdag 26 januari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk.
De vergadering wordt zoals gebruikelijk gehouden in Café Olt Ghiessen en is die avond alleen toegankelijk voor leden.

Tijdens deze ledenvergadering wordt er een terugblik gedaan op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de activiteiten die we dit jaar hopen te kunnen organiseren zoals Koningsdag en de 39e Gondelvaart op 14 september 2024.
Uiteraard zullen de gratis verloting onder de aanwezigen en de lotenverkoop voor de betaalde verloting niet ontbreken.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen. Ben je nog geen lid van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk? Print het inschrijfformulier uit, vul het in en neem het mee naar de ledenvergadering zodat je ons steunt en direct mee kan beslissen over de activiteiten die we organiseren.

De agenda voor die avond is bij alle leden bezorgd maar ook hier te zien.

Haal je prijs op!

Tijdens de laatste dag van de feesttent afgelopen september zijn de prijzen van de loterij getrokken. Van al deze schitterende prijzen zijn er 3 nog steeds niet afgehaald. Zoek je loten dus nog even op en controleer het!
De volgende prijzen zijn nog niet afgehaald:
1e prijs – lotnummer 001002: Dyson V8 extra stofzuiger
4e prijs – lotnummer 000523: Google nest Hub
5e prijs – lotnummer 002960: Slagersbon € 50,-

Prijzen kunnen na telefonisch overleg worden opgehaald bij bestuurslid Leo de Bruin, telefoon: 06-30295288 (onder voorbehoud van typfouten).

14 september: hou `m vrij!

Op zaterdag 14 september is het weer zover, dan hopen we de 39e Gondelvaart te kunnen varen! Zet het dus vast in je agenda en zorg dat je erbij bent!
Uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de komende jaarvergadering op vrijdag 26 januari.

Tot over 2 jaar!

Na de huldiging van Sjaak Oudakker sr. aan het eind van de Playback Show op zaterdag middag ging het vuur aan en was het tijd voor de Dorps-BBQ. Een zestal vrijwillige grillmasters zorgde ervoor dat de temperatuur nog verder opliep (vooral bij de barbecues) en de bijna 300 deelnemers genoten van de door Gerrit en Gerda verzorgde barbecue  en salade buffet. De foto’s hiervan zijn allemaal te zien in het speciale Dorps-BBQ album hier op onze website.

Om 20 uur moesten nog snel even de meeste tafels en stoelen de tent weer uit want de band Niks aan de Zeis stond alweer te popelen om de feesttent af te sluiten met een wervelend optreden waarbij de gehele tent weer uit zijn dak ging met een gevarieerd programma van Nederlandstalige en Engelse meezingers. Na een paar nummers als toegift werd het langzaam stil in de tent en was ook deze editie van de feestweek weer ten einde. De foto’s van de avond zijn te zien in het Niks aan de Zeis fotoalbum.

Op maandag restte het bestuur en de vele vrijwilligers nog een lange dag om de tent leeg te maken, alles op te ruimen, weg te brengen en de tent af te breken.
Over twee jaar zullen we de tent weer op gaan bouwen maar dan op een andere plek in Ouwkerk aangezien binnenkort gestart gaat worden met de voorbereidingen en de bouw van de nieuwe school op de plek waar nu de feesttent stond.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken die ons in welke vorm dan ook geholpen met alle werkzaamheden en activiteiten die er voorafgaand aan en na afloop van de feestweek en in en rond de tent nodig waren om deze feestweek wederom tot een groot succes te maken!

Huldiging Sjaak Oudakker

Tijdens de laatste jaarvergadering in januari van dit jaar hadden we al stil gestaan bij het vertrek van Sjaak Oudakker sr.
Na 34 jaar bestuurslid te zijn geweest van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk vond hij het tijd om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.
Tijdens die jaarvergadering is hij al in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van onze vereniging.

Dit vonden we echter niet genoeg en daarvoor kwam op zaterdag 9 september bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Jilske de Bruin naar Giessen-Oudekerk om Sjaak Oudakker sr en zijn vrouw nog eens extra in het zonnetje te zetten.
Voorzitster Anke sprak Sjaak en zijn vrouw toe. Daarna sprak Jilske de Bruin van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Sjaak toe om hem daarna te huldigen tot Bondsridder van de KBOV met de daarbij behorende gouden legpenning en gouden speld en overhandigde Sjaaks vrouw Adrie een schitterende bos bloemen.

Playback Show Spektakel

Een vast onderdeel van de feesttent is de Playback Show op de zaterdagmiddag. Iedereen kijkt daar al lang van tevoren naar uit maar het blijft tot het laatste moment spannend wie er mee doen en wat voor acts de deelnemers gaan laten zien.

De show wordt altijd afgetrapt door de categorie 0 tot 12 jarigen en deze editie stonden als eerste de 3J’s op het podium. Maar tijdens deze beeldende playback bleken er veel meer op het podium te verschijnen dan 3.
lees verder