Jaarvergadering stelt programma vast

Vrijdagavond 26 januari werd in Café Olt Ghiessen de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging gehouden. Hierbij waren 75 leden aanwezig van de in totaal 844 3/4 leden. 3/4?? zal je denken, dat kan toch niet? We hebben een aanmelding gekregen van een lid dat pas volgende maand geboren gaat worden!
Voordat de vergadering begon werd een ieder welkom geheten met koffie en een Tompouce.
De vergadering begon met een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van het serieuze maar vaak ook hilarische jaarverslag van onze secretaris gevolgd door het financiële jaarverslag wat er volgens de kascontrole commissie goed uit zag.

In de pauze werden de loten verkocht voor de verloting waarbij er weer mooie prijzen gewonnen konden worden. Als ludieke bonus-prijs was er na het goed bestuderen van loterijen bij andere verenigingen een haas, een pluche haas wel te verstaan! Deze werd gewonnen door Peter Visser.
Ook werd onder luid applaus het programma voor dit jaar weer goedgekeurd.

We beginnen op zaterdag 27 april de Koningsdag met de aubade op het groenplein gevolgd door de kinderspelen op het schoolplein.  Ook zullen succesnummers zoals de versierde fietsen, een iets aangepaste Alleskunner van Ouwkerk en de lampionnenoptocht niet ontbreken. Verder hebben we die dag weer terug van weggeweest de puzzeltocht voor fietsers en auto’s. Tijdens deze dag zullen er weer allerlei lekkere versnaperingen verkocht worden. We zijn er ons van bewust dat er door de bouw van de nieuwe school minder ruimte is als gebruikelijk waardoor een en ander iets aangepast zal zijn.

Op 4 mei zullen er door het bestuur bloemen gelegd worden op de oorlogsgraven op de begraafplaats in ons dorp. Ook zullen we samen met Oranjevereniging Giessenburg weer een krans leggen bij het monument in Giessenburg.

Dit jaar organiseren we op vrijdagavond 21 juni een extra feestelijke bijeenkomt met een groot scherm aangezien Oranje dan speelt. Samen met de ouderraad zullen we nog verdere invulling gaan geven aangezien zij ook grote plannen hebben voor die dag.

We gaan weer varen! Op zaterdag 14 september zal de 39e Gondelvaart worden gehouden. We hopen weer vele en mooie grote en kleine bouwwerken te mogen zien die dag. In de voorbereiding daarop wordt op woensdagavond 20 maart de infoavond voor deelnemers gehouden in Olt Ghiessen.

De vergadering werd afgesloten met de gratis verloting waarbij alle aanwezige leden altijd prijs hebben. Deze verloting bestaat altijd uit ludieke prijzen en dit is in een grijs verleden ontstaan als een soort alibi zodat de thuisblijvers konden zien dat je tot het eind op de jaarvergadering was gebleven.

Reacties zijn gesloten.