Digitaal afscheid Aukje en Rien

Tijdens de ledenvergadering op 18 maart jongstleden in Café Olt Ghiessen werd niet alleen vooruit gekeken naar de Koningsdag en Gondelvaart die er gaan komen in 2022.
Onze secretaris Jan keek via zijn verlengde jaarverslag ook terug op wat er de afgelopen 2 jaar was gebeurd. En dat deed hij veelal op hilarische wijze, wat goed ontvangen werd door de aanwezige leden.

Ook werd er tijdens de vergadering stil gestaan bij het afscheid van onze bestuursleden Aukje en Rien. Helaas konden zij niet fysiek aanwezig zijn maar in de huidige digitale tijdperk was dat geen probleem.

Om op de jarenlange inzet van Aukje en Rien terug te blikken werden er aan alle 65 aanwezige leden oranje petjes uitgedeeld om deel te kunnen nemen aan de “Petje op – Petje af Quiz”. Via de videoverbinding deden ook Aukje en Rien mee met de vragen die uiteraard allemaal over hun gingen. De vragen bleken iets te moeilijk te zijn waardoor iedereen al na 5 vragen af was waardoor er nog een extra ronde gespeeld moest worden.

Anke bedankt Aukje en Rien voor al hun jaren inzet en toewijding aan de vereniging en het vele werk ze erin hebben gestoken.
Tot slot dankt Aukje een ieder voor het vertrouwen de afgelopen jaren en zegt ze er het volste vertrouwen in te hebben dat het nieuwe bestuur de zaken met fris elan zal voortzetten.


Reacties zijn gesloten.