Tot over 2 jaar!

Na de huldiging van Sjaak Oudakker sr. aan het eind van de Playback Show op zaterdag middag ging het vuur aan en was het tijd voor de Dorps-BBQ. Een zestal vrijwillige grillmasters zorgde ervoor dat de temperatuur nog verder opliep (vooral bij de barbecues) en de bijna 300 deelnemers genoten van de door Gerrit en Gerda verzorgde barbecue  en salade buffet. De foto’s hiervan zijn allemaal te zien in het speciale Dorps-BBQ album hier op onze website.

Om 20 uur moesten nog snel even de meeste tafels en stoelen de tent weer uit want de band Niks aan de Zeis stond alweer te popelen om de feesttent af te sluiten met een wervelend optreden waarbij de gehele tent weer uit zijn dak ging met een gevarieerd programma van Nederlandstalige en Engelse meezingers. Na een paar nummers als toegift werd het langzaam stil in de tent en was ook deze editie van de feestweek weer ten einde. De foto’s van de avond zijn te zien in het Niks aan de Zeis fotoalbum.

Op maandag restte het bestuur en de vele vrijwilligers nog een lange dag om de tent leeg te maken, alles op te ruimen, weg te brengen en de tent af te breken.
Over twee jaar zullen we de tent weer op gaan bouwen maar dan op een andere plek in Ouwkerk aangezien binnenkort gestart gaat worden met de voorbereidingen en de bouw van de nieuwe school op de plek waar nu de feesttent stond.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken die ons in welke vorm dan ook geholpen met alle werkzaamheden en activiteiten die er voorafgaand aan en na afloop van de feestweek en in en rond de tent nodig waren om deze feestweek wederom tot een groot succes te maken!

Reacties zijn gesloten.